+62 363 21647

Motto : Melayani Dengan SEKSI "Senyum, Efisien, Komunikatif, Sopan, Ikhlas"

Jumat, 20 Juli 2018   16:38 WITA

Maklumat Pelayanan

Selasa, 19 April 2016

 

 

 

MAKLUMAT PELAYANAN

 

‘’DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU’’

 

 

 

Amlapura, 19 April 2016

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Karangasem,

 

ttd.

 

I Gusti Nyoman Arya Sulang, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580724 198603 1 016